Welzijn Roofvogels

Helaas staat het welzijn van vogels nog altijd sterk onder druk. Te vaak vinden we een Valk, Arend, Uil, Buizerd of Havik mishandeld, verwaarloosd of in de steek gelaten op dieronwaardige plaatsen terug. Daarnaast is de populatie roofvogels in de natuur de afgelopen jaren sterk gegroeid wat uiteraard een positief feit is, echter vinden we daardoor ook vaker deze vogels ondervoed of gewond terug. Stichting Wings of Change vangt de vogels op. We maken een behandelplan, verzorgen ze en plaatsen waar mogelijk terug in de natuur.


Roofvogelopvang

Stichting Wings of Change heeft sinds 2017 een ontheffing van RVO voor het opvangen van in het wild gevonden roofvogels en uilen. Wij hebben alle faciliteiten en expertise om de roofvogels een goede opvang en verzorging te geven zodat zij weer snel in het wild kunnen worden uitgezet.Educatieve workshop roofvogels & uilen

Er is veel voorlichting, publiciteit en educatie aan het publiek, organisaties en overheden nodig om de situatie van roofvogels en uilen in het wild én in gevangenschap onder de aandacht te brengen. Om een goed beeld bij het verhaal te vormen biedt Wings of Change een educatieve roofvogelworkshop op aanvraag. De inkomsten van de workshop komen geheel ten goede aan de doelstellingen  van de stichting om deze te realiseren!Roofvogels Conservatie

Roofvogels spelen een belangrijke rol in het behouden van het ecologisch evenwicht van het milieu. Zonder roofvogels krijgen plagen en ziektes vrij spel! Wanneer kadavers niet worden opgegeten door roofvogels, kunnen bacteriën en dus ziektes zich verspreiden. Roofvogels houden het ecosysteem gezond!Educatieve training of presentatie

Wij bieden professionele educatieve roofvogeltrainingen en presentaties op maat aan diverse (overheids)instellingen, bedrijven, (dieren)organisaties, dieren/vogelopvang en dierenambulance personeel.Educatie kinderen

Educatie roofvogels scholen wings of change

In ons centrum bieden wij schoolklassen de mogelijkheid om kinderen weer in aanraking te brengen met de natuur en de dieren, maar ook weer in contact met zichzelf. Hier profiteren leerlingen én hun leerkrachten zodanig van, dat het langdurige positieve gevolgen zal hebben.Roofvogels kenniscentrum

roofvogel kennis centrum wings of change

De stichting heeft en vergaart veel kennis en expertise nationaal en internationaal ten aanzien van de roofvogels en stelt deze publiekelijk beschikbaar.Sponsoren

Wings of Change
There are no products