Welzijn roofvogels

Helaas staat het welzijn van vogels nog altijd sterk onder druk. Te vaak vinden we een Valk, Arend, Uil, Buizerd of Havik mishandeld, verwaarloosd of in de steek gelaten op dieronwaardige plaatsen terug. Daarnaast is de populatie roofvogels in de natuur de afgelopen jaren sterk gegroeid wat uiteraard een positief feit is, echter vinden we daardoor ook vaker deze vogels ondervoed of gewond terug. Stichting Wings of Change vangt de vogels op. We maken een behandelplan, verzorgen ze en plaatsen waar mogelijk terug in de natuur.

Stichting Wings of Change staat voor:

  • Het opvangen, verzorgen en revalideren van (gehouden) roofvogels door ziekte, verwonding of verwezing. We werken volgens een duidelijk stappenplan.
  • Het ontwikkelen van wildlife- en conservatieprogramma’s voor roofvogels.
  • Het bieden van educatie over (gehouden) roofvogels en uilen. Onder andere door het geven van preventieve voorlichting over roofvogels aan het publiek;
  • Het vergaren van kennis en expertise ten aanzien van roofvogels en stelt deze beschikbaar.

De roofvogels zijn gehuisvest in ruime volières conform de nieuwe regels dierenwelzijn 2017 en Wet Dieren. Wij toetsen het welzijn van onze vogels aan de hand van de vijf vrijheden van Brambell. De stichting stimuleert het natuurlijk gedrag van de roofvogels die zij opvangt en biedt daar educatie over.

Stichting Wings of Change is erkend beneficiant van Stichting Dierenlot en dankzij hen hebben wij de beschikking over een roofvogelambulance welke speciaal is ingericht om roofvogels en uilen te vervoeren.

Sponsoren

Wings of Change
There are no products