Trajecten

Intensieve begeleiding in de vorm van trajecten slaat goed aan. Wij richten ons daarom op diverse trajecten bestaande uit een aanbod van professionele begeleiding, coaching en indien gewenst diverse paramedische behandelingen.

Diverse doelgroepen kunnen bij ons terecht voor:

 • Leerwerktrajecten voor (jong)volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij geven deze mensen professionele begeleiding in de activiteiten én de kans om ervaring op te doen met werk, waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt stijgen. Sinds kort geven wij de training Brug naar Werk:
  Binnen de training wordt gewerkt in modules. De deelnemer krijgt antwoord op vragen als:

  • Welke vaardigheden heb ik en welke kan ik verbeteren (sociale vaardigheden)?
  • Welke houding en welk gedrag wordt van mij verwacht op mijn werkplek (arbeidshouding)?
  • Is lichamelijke verzorging ook voor m’n werk belangrijk?
  • Wie ben ik, wat wil ik graag worden en welk werk past bij mij?

  Bij de afsluiting van iedere module bestaat de mogelijkheid een certificaat te behalen en tot slot na het behalen van alle modules ontvangt de deelnemer het diploma Brug naar Werk. De training is afgestemd op het niveau van de deelnemer en biedt een prachtig startcertificaat!

 • Re-integratietrajecten waarbij vaak op therapeutische basis op ons centrum werkzaamheden verricht worden met de bedoeling uiteindelijk weer naar het reguliere werk terug te kunnen keren en/of een opleiding en/of vrijwilligerswerk.
 • Revalidatietrajecten worden afgestemd per persoon. Dit betekent dat de duur van het traject, of een combinatie hiervan, bij een ieder verschillend is en kan variëren van één dag tot een langer traject, afhankelijk van de klacht of beperking.
 • Respijtzorgtrajecten waarbij de zorg overdag tijdelijk van mantelzorgers wordt overgenomen, zodat de mantelzorger even op adem kan komen. We bieden kwaliteit in zorg die passend, veilig, verantwoord en vertrouwd is én aansluit bij de behoefte van de zorgvrager, zodat de mantelzorger met een gerust hart de zorg kan over laten.

Na het afronden van een traject is er de mogelijkheid om een nazorgtraject in te gaan, passend bij het traject dat doorlopen is. Dit om te voorkomen dat men terug zou kunnen vallen in het ‘oude patroon’.

Een methode ontwikkelt door Wings of Change welke wordt aangeboden tijdens het zorgaanbod, is de speciale therapie: Roofvogelondersteunde Therapie
U kunt hier meer lezen over onze paramedische behandelingen:

Ontwikkelen met ondersteuning van roofvogels

Wings Therapie is ontwikkeld door jarenlange ervaringen tot een uniek door roofvogels ondersteund traject op maat waarin zowel mens als roofvogel zich ontwikkelen én hun doelen behalen in een natuurlijke omgeving. Hiermee slaan we twee vliegen in één klap! Dat maakt hen gelijk uniek met de inzet van hun ondersteuning in de zorg.

De omgang en interactie met deze dieren blijkt een zeer positieve invloed te hebben op het welzijn van mensen met een beperking of speciale behoefte. Wij laten mens en roofvogel onder begeleiding samenwerken. Dat zorgt voor positieve momenten die handvatten geven voor het dagelijks leven.

Roofvogels als therapiedier?

Therapie met dieren, onder de noemer Animal Assisted Therapy en/of Animal Assisted Interventions, komt steeds meer in de belangstelling en er zijn al vele boeken over geschreven. De omgang met diverse diersoorten blijkt wel degelijk een therapeutische werking op zieke en/of kwetsbare mensen te hebben. Echter, in deze boeken wordt voornamelijk gerefereerd naar therapie met gedomesticeerde dieren zoals honden, ezels en paarden. Deze dieren hebben gezamenlijk gemeen dat zij geaaid en/of geknuffeld kunnen worden.

Roofvogels zijn wilde, gevoelige dieren en een ‘vreemde eend in de bijt’ als ze worden ingezet in de zorg als ondersteunde therapie. Zij vergen een totaal andere benadering dan de gedomesticeerde therapiedieren. Roofvogels staan namelijk nog heel dicht bij de natuur en kunnen en mogen niet geaaid worden. In plaats dat het dier u zou kunnen kalmeren of een spiegel voor kan houden door het dier te aaien of te knuffelen, is er een andere benadering en veel bewustwording van uw eigen gedrag nodig om met een roofvogel om te kunnen gaan. Dit kan resulteren in een diepgaande verandering op fysiek en emotioneel vlak.

Roofvogels kunnen, om hun welzijn te waarborgen, alleen ingezet worden onder de juiste omstandigheden met de juiste expertise en begeleiding.

Uniek programma voor mens en roofvogel

Bij Wings of Change hebben wij verwaarloosde roofvogels in de opvang die geboren zijn in gevangenschap. Zij kunnen en mogen niet in het wild worden uitgezet. Dit zorgt voor faunavervalsing en is strafbaar. Deze vogels komen bij Wings of Change in de opvang in een (zeer) verzwakte en/of getraumatiseerde toestand.

Voor iedere roofvogel wordt een uniek zorg- en trainingsplan opgesteld. Dit kan worden gekoppeld met het behandelplan van zorgcliënten. Het heeft namelijk een wisselwerking voor beiden, naast elkaar. Beide individuen worden niet beperkt of negatief beïnvloed in hun welzijn mits dit geschiedt onder de juiste omstandigheden en begeleiding.

Gedurende de hele dag worden vogels verzorgd, gesocialiseerd, en getraind. De vogels krijgen zoveel mogelijk vrije vliegruimte en worden op alle mogelijke manieren gestimuleerd om natuurlijk gedrag te vertonen. Doordat de vogels vrij gevlogen worden op de vaste locatie zullen ze deze plek beschouwen als hun territorium en eerder, meer en intensiever natuurlijk gedrag vertonen en uitoefenen.

Wij ondersteunen en geven u advies bij uw voedings-, ademhalings-, leef- en bewustwordingspatroon.

  • Voeding: Het eten van de juiste voeding is belangrijk voor het herstel van uw klacht(en), ongeacht of deze fysiek of emotioneel is. We vragen daarom altijd naar uw voedingspatroon.
   Wanneer u zich namelijk onvoldoende voedt met de juiste voeding kost het uw lichaam veel energie om dit af te breken, waardoor er tekort energie gaat naar het herstel van uw klacht. Hierdoor kan o.a. vermoeidheid ontstaan en zakt de weerstand. Door vermoeidheid gaat u zich ook minder lekker in uw vel voelen en wordt dan steeds gevoeliger voor negatieve emoties.
   We bekijken uw voedingspatroon en kunnen hierin advies geven om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren.
  • Ademhaling: Een juiste ademhaling (buikademhaling) draagt bij tot lichamelijk en mentaal welzijn. Het vermindert onder andere stress gerelateerde klachten, angsten, rug- en hoofdpijnklachten
  • Lichaamshouding: Er wordt bij aanvang van het traject gekeken naar de lichaamshouding en indien nodig gecorrigeerd zonder manipulatie. Scheefstand van het lichaam of een verkeerde houding aannemen kan zorgen voor uiteenlopende klachten zoals blessures, hoofdpijn en fysieke en emotionele instabiliteit/klachten
  • Leef- en bewustwordingspatroon: Hoe staat u in het leven? Hoe reageert u op situaties? Wat doet u aan beweging? Spendeert u voldoende tijd buiten? Zorgt u voor u zelf of vooral voor anderen? Dit zijn allemaal vragen die gesteld worden bij aanvang van het traject.
   Coaching in uw leefpatroon en bewustwording van u zelf is een zeer belangrijk onderdeel van de dagbesteding en/of een traject om doelen te stellen in de persoonlijke ontwikkeling.

Sponsoren

Wings of Change
There are no products