Roofvogels Conservatie

Roofvogels spelen een belangrijke rol in het behouden van het ecologisch evenwicht van het milieu. Zonder roofvogels krijgen plagen en ziektes vrij spel! Wanneer kadavers niet worden opgegeten door roofvogels, kunnen bacteriën en dus ziektes zich verspreiden. Roofvogels houden het ecosysteem gezond!

Stichting Wings of Change zet zich in voor het welzijn, het behoud en de bescherming van roofvogels en hun leefomgeving. We doen dit zowel in Nederland als wereldwijd. De stichting ontwikkelt wildlife- en conservatieprogramma’s voor roofvogels.

Broedprogramma’s

Naast het beschermen van bedreigde roofvogels in het wild zetten we broedprogramma’s op om zo bedreigde roofvogels te kweken en de populatie in stand te houden.

Noodklok gieren

Het aantal gieren is de afgelopen 15 jaar wereldwijd sterk afgenomen en zijn met uitsterven bedreigd. Dit komt door het gebruik van het medicijn Diclofenac in de veeteelt en doordat stropers kadavers van bijvoorbeeld neushoorns vergiftigen zodat zij in hun activiteiten niet worden opgemerkt door rangers.

Stichting Wings of Change steunt samen met Gauntlet Conservation Trust verschillende conservatie projecten in Zuid Afrika waaronder het Gierenproject van VULPRO in Zuid Afrika.

Wat kunt u doen?

Steun ons door te doneren en zo een bijdrage te leveren aan het in stand houden van het ecosysteem!

Sponsoren

Wings of Change
There are no products