Roofvogel workshops

Een belangrijk onderdeel binnen onze stichting is het aanbieden van natuureducatie. Omdat de mens steeds verder van de natuur af is komen te staan is het inmiddels noodzaak geworden dat een ieder zich weer bewust wordt van de natuur om zich heen. Hoe deze te beschermen, te behouden en te onderhouden. Bijkomend voordeel is dat door échte natuurbeleving volwassenen en kinderen ook weer in contact leren komen met zichzelf wat langdurig positieve gevolgen kan hebben op gedrag en gevoel.

Er is veel voorlichting, publiciteit en educatie aan het publiek, organisaties en overheden nodig om de situatie van roofvogels en uilen in het wild én in gevangenschap onder de aandacht te brengen. Om een goed beeld bij het verhaal te vormen biedt Wings of Change een educatieve roofvogelworkshop op aanvraag. De inkomsten van de workshop komen geheel ten goede aan de doelstellingen  van de stichting om deze te realiseren!

De inhoud van deze educatieve roofvogelworkshop bestaat uit:

  • Ontvangst met koffie en informatie over Stichting Wings of Change en haar doelstellingen;
  • Een rondleiding langs de volières en het hospitaal met informatie over de juiste opvang, verzorging en training van de roofvogels en uilen;
  • Informatie over de diverse soorten roofvogels en uilen, hun natuurlijk gedrag en leefomgeving;
  • Informatie over conservatie en de belangrijke rol die roofvogels hebben in de natuur voor het behouden van het ecologisch evenwicht van het milieu;
  • Informatie over de geschiedenis van het eeuwenoude ambacht valkerij en de materialen;
  • Het bijwonen van de training van de roofvogels en uilen door onze cliënten, vrijwilligers en valkeniers! U kunt dan tevens zien met welke materialen zij het natuurlijk gedrag van de roofvogels stimuleren!
  • U krijgt de mogelijkheid om onder begeleiding van onze valkeniers zelf mee te helpen in deze training en een roofvogel of uil op te vangen!**

**NB: Dit betreft de training van in gevangenschap gekweekte roofvogels en uilen!

Tijd: 13.00 uur tot 15.30 uur (Let op: Op de doordeweekse dagen gaat de workshop door vanaf 1 persoon, in het weekend vanaf 4 personen!)
Datum: Zie kalender. Workshop vindt doorgang bij deelname van minimaal 2 personen en maximaal 10 personen

Kosten:

€ 50,- p.p. t/m 10 personen
€ 35,- p.p. voor kinderen vanaf 10 -16 jaar en alleen o.b.v. een betalende volwassene
Prijzen in overleg indien uw groep groter is dan 10 personen (schoolklassen, bedrijven, organisaties)

Er geldt 10% korting op de roofvogelworkshop wanneer u kunt aantonen dat u een roofvogel, uil of stoel bij ons adopteert! En 25% korting wanneer u kunt aantonen dat u een volière adopteert!

Sponsoren

Wings of Change
There are no products