Laplanduil Jari adopteren

12.95 / month

Staart en vleugeltoppen afgebroken

Jari werd aangetroffen op een plaats waar hij onder miserabele omstandigheden stond vastgebonden. Mensen konden rakelings langs hem lopen. Dit heeft er in geresulteerd dat Jari erg angstig is geworden voor mensen. Laplanduilen hebben een heel kwetsbaar verenpak hebben en door de omstandigheden waaronder Jari werd gehouden is zijn verenpak ernstig verwaarloosd. Jari had geen staart meer en ook zijn vleugeltoppen waren ernstig beschadigd. Verder werd bij hem door de dierenarts aspergillosis geconstateerd (red: ernstige en gevaarlijke schimmelziekte bij vogels). Momenteel staat hij bij ons in een ruime volière met voldoende voedsel en vitamines om aan te sterken zodat hij een mooie staart en vleugels kan ontwikkelen en weer als een uil kan vliegen! Met uw bijdrage kunnen wij Jari de juiste verzorging blijven aanbieden.