Over Wings of Change

Stichting Wings of Change is een professionele organisatie welke brede ondersteuning biedt aan kwetsbare doelgroepen die onder andere door bezuinigingen en ingewikkelde regelgeving steeds vaker tussen wal en schip vallen. Stichting Wings of Change is tevens Stichting Roofvogel. Zij zet zich, naast de zorg en welzijn van de kwetsbare medemens, in voor het welzijn van roofvogels en uilen.

Welzijn Roofvogel

Stichting Wings of Change is tevens Stichting Roofvogel. Zij zet zich, naast de zorg en welzijn van de kwetsbare medemens, in voor de roofvogel en uil.

Welzijn Mens

Wings of Change biedt diverse kwetsbare doelgroepen onder meer dagbesteding, re-integratie, (job)coaching, revalidatie en individuele begeleiding, zodat zij op een enthousiaste manier weer een plek in de samenleving kunnen vinden.

De Sociale Huiskamer

Om ook de kwetsbare doelgroepen zonder zorgindicatie ondersteuning te bieden zijn wij gestart met het project De Sociale Huiskamer.

  De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt:
  1. a. Het verbeteren van het welzijn van kwetsbare mensen, flora en fauna; b. Het aanbieden van zinvolle dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking en/of (al dan niet tijdelijke) psychische zwakke gesteldheid en/of een lichamelijke beperking; c. Het opvangen en huisvesten, verzorgen en revalideren, indien en zolang noodzakelijk, van roofvogels door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijke handelen of nalaten, niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven; d. En het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk zal zijn.
  2. De stichting beoogt het algemeen nut
  3. De stichting heeft geen winstoogmerk
  De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het geven van aandacht aan mensen die een kwetsbare groep vorm of een kwetsbare positie hebben in de samenleving, met name door:
  • Bieden van zinvolle dagbesteding;
  • Het geven van ondersteuning en begeleiding bij de ontwikkeling;
  • Het bieden van materiële en immateriële hulp.
  De stichting geeft educatie over flora en fauna. De stichting doet onderzoek naar flora en fauna. Ten aanzien van roofvogels meer specifiek zorgt de stichting voor:
  • Wildlife en conservatieprogramma’s voor roofvogels;
  • Bescherming van en educatie over gehouden roofvogels en uilen;
  • Het bieden van opvang aan dieren en met name roofvogels en uilen in nood;
  • Het vergaren van kennis en expertise en deze beschikbaar stellen;
  • Het geven van preventieve voorlichting aan het publiek.

Downloaden:

De stichting staat open voor iedere vorm van samenwerking om het welzijn van de doelgroepen te vergroten en projecten te realiseren.

Sponsoren

Wings of Change
There are no products