Klachtenprocedure

Stichting Wings of Change probeert zorg van goede kwaliteit te leveren. Helaas gaat er soms wel iets mis of lopen de zaken niet zoals u dat verwacht. Het kan dan zo zijn dat er een klacht ontstaat. Bij veel mensen heeft klagen een negatieve klank. Het wordt al gauw gezien als zeuren of mopperen. Dat is jammer. Want het uiten van een klacht kan juist bijdragen tot het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Wat is een klacht?

Een klacht wordt vaak gezien als een groot en langdurig conflict. Dit willen wij juist voorkomen. Graag horen wij van u vroegtijdig wat u vindt dat Stichting Wings of Change niet goed doet. Juist als uw klacht nog ‘klein’ is, hopen we dat u naar ons toekomt om het met ons te bespreken. Dan kan direct gezocht worden naar een oplossing en hoeven klachten niet opgekropt te worden of over te gaan in een conflictsituatie.

Hoe kunt u omgaan met een klacht?

  • U kunt uw klacht persoonlijk bespreken met de betrokkenen, leidinggevenden en/of het bestuur van Stichting Wings of Change. Klik hier voor onze contact gegevens. Of…..
  • Wanneer de klacht onvoldoende wordt afgehandeld of u wilt niet persoonlijk in gesprek kunt u een klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg. Stichting Wings of Change is hierbij aangesloten. Dit is een onafhankelijk orgaan dat klachten behandelt die worden ingediend over de geleverde zorg van de zorgaanbieder. In deze folder vind u hier meer informatie over. Klik hier voor het klachtenreglement.

Sponsoren

Wings of Change
There are no products