Dagbesteding

Diverse doelgroepen kunnen bij ons terecht voor belevingsgerichte en arbeidsmatige dagbesteding.

Stichting Wings of Change begeleidt de deelnemers tijdens de dagelijkse activiteiten en werkzaamheden op het centrum. Per dag ontvangen wij tussen de 12 en 16 deelnemers. Per begeleider worden maximaal 4 tot 6 deelnemers ingedeeld.

Werkwijze aanmelden

 • Graag even contact opnemen telefonisch of via het contactformulier Als de zorgvraag aansluit op het aanbod van onze zorg en activiteiten wordt er een kennismakingsgesprek ingepland met een rondleiding op het centrum.
 • Indien het PGB-budget het toelaat, de beschikking met de gemeente (WMO) rond is of wanneer u toestemming heeft van uw zorginstelling of bedrijf er na een intakegesprek gestart.

Doel dagbesteding

 • Ontwikkelen en aangaan van sociale contacten en relaties
 • Sociale interactie in de omgang met dieren zoals, roofvogels & uilen, kippen, ander klein vee en hond
 • Ieder zich nuttig, belangrijk en verantwoordelijk laten voelen
 • Ontdekken van de eigen mogelijkheden
 • Belevingsgerichtheid
 • Opdoen van zowel sociale als praktische vaardigheden
 • Elkaar helpen om zo de kwaliteit van anderen en zichzelf te ontwikkelen
 • Het ontwikkelen van handvaardigheden
 • Integratie van de deelnemers in de samenleving, het aangaan van sociale contacten
 • Het aanbrengen en hanteren van dagstructuur

Aanvullende informatie dagbesteding

 • Stichting Wings of Change is aangesloten bij koepelorganisatie Heemz.org en voldoet aan alle kwaliteitseisen.
 • De dagelijkse activiteiten bij Stichting Wings of Change vinden plaats van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.
 • Behandeling en verzorging zijn gebaseerd op het persoonlijk zorgplan. In het zorgplan worden afspraken over zorg, de behandeling, de gewenste doelen, persoonlijke voorkeuren en andere afspraken beschreven en op elkaar afgestemd. Door de afgestemde zorg wordt het welzijn van de bezoekers bevorderd.
 • Het zorgplan wordt regelmatig besproken met familie en tijdens een multidisciplinair overleg waarbij de verpleeghuisarts, de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de psycholoog, de verzorgende IG en de activiteitenbegeleider aanwezig zijn. Daarnaast kunnen logopedisten, diëtisten, zorgbemiddelaars en geestelijk verzorgenden worden ingeschakeld.
 • We voeren regelmatig tevredenheidonderzoeken uit onder onze gasten.

Een methode ontwikkelt door Wings of Change welke wordt aangeboden tijdens het zorgaanbod, is de speciale therapie: Roofvogel Ondersteunende Therapie.
U kunt hier meer lezen over onze paramedische behandelingen:

Ontwikkelen met ondersteuning van roofvogels

Wings Therapie is ontwikkeld door jarenlange ervaringen tot een uniek door roofvogels ondersteund traject op maat waarin zowel mens als roofvogel zich ontwikkelen én hun doelen behalen in een natuurlijke omgeving. Hiermee slaan we twee vliegen in één klap! Dat maakt hen gelijk uniek met de inzet van hun ondersteuning in de zorg.

De omgang en interactie met deze dieren blijkt een zeer positieve invloed te hebben op het welzijn van mensen met een beperking of speciale behoefte. Wij laten mens en roofvogel onder begeleiding samenwerken. Dat zorgt voor positieve momenten die handvatten geven voor het dagelijks leven.

Roofvogels als therapiedier?

Therapie met dieren, onder de noemer Animal Assisted Therapy en/of Animal Assisted Interventions, komt steeds meer in de belangstelling en er zijn al vele boeken over geschreven. De omgang met diverse diersoorten blijkt wel degelijk een therapeutische werking op zieke en/of kwetsbare mensen te hebben. Echter, in deze boeken wordt voornamelijk gerefereerd naar therapie met gedomesticeerde dieren zoals honden, ezels en paarden. Deze dieren hebben gezamenlijk gemeen dat zij geaaid en/of geknuffeld kunnen worden.

Roofvogels zijn wilde, gevoelige dieren en een ‘vreemde eend in de bijt’ als ze worden ingezet in de zorg als ondersteunde therapie. Zij vergen een totaal andere benadering dan de gedomesticeerde therapiedieren. Roofvogels staan namelijk nog heel dicht bij de natuur en kunnen en mogen niet geaaid worden. In plaats dat het dier u zou kunnen kalmeren of een spiegel voor kan houden door het dier te aaien of te knuffelen, is er een andere benadering en veel bewustwording van uw eigen gedrag nodig om met een roofvogel om te kunnen gaan. Dit kan resulteren in een diepgaande verandering op fysiek en emotioneel vlak.

Roofvogels kunnen, om hun welzijn te waarborgen, alleen ingezet worden onder de juiste omstandigheden met de juiste expertise en begeleiding.

Uniek programma voor mens en roofvogel

Bij Wings of Change hebben wij verwaarloosde roofvogels in de opvang die geboren zijn in gevangenschap. Zij kunnen en mogen niet in het wild worden uitgezet. Dit zorgt voor faunavervalsing en is strafbaar. Deze vogels komen bij Wings of Change in de opvang in een (zeer) verzwakte en/of getraumatiseerde toestand.

Voor iedere roofvogel wordt een uniek zorg- en trainingsplan opgesteld. Dit kan worden gekoppeld met het behandelplan van zorgcliënten. Het heeft namelijk een wisselwerking voor beiden, naast elkaar. Beide individuen worden niet beperkt of negatief beïnvloed in hun welzijn mits dit geschiedt onder de juiste omstandigheden en begeleiding.

Gedurende de hele dag worden vogels verzorgd, gesocialiseerd, en getraind. De vogels krijgen zoveel mogelijk vrije vliegruimte en worden op alle mogelijke manieren gestimuleerd om natuurlijk gedrag te vertonen. Doordat de vogels vrij gevlogen worden op de vaste locatie zullen ze deze plek beschouwen als hun territorium en eerder, meer en intensiever natuurlijk gedrag vertonen en uitoefenen.

Wij ondersteunen en geven u advies bij uw voedings-, ademhalings-, leef- en bewustwordingspatroon.

  • Voeding: Het eten van de juiste voeding is belangrijk voor het herstel van uw klacht(en), ongeacht of deze fysiek of emotioneel is. We vragen daarom altijd naar uw voedingspatroon.
   Wanneer u zich namelijk onvoldoende voedt met de juiste voeding kost het uw lichaam veel energie om dit af te breken, waardoor er tekort energie gaat naar het herstel van uw klacht. Hierdoor kan o.a. vermoeidheid ontstaan en zakt de weerstand. Door vermoeidheid gaat u zich ook minder lekker in uw vel voelen en wordt dan steeds gevoeliger voor negatieve emoties.
   We bekijken uw voedingspatroon en kunnen hierin advies geven om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren.
  • Ademhaling: Een juiste ademhaling (buikademhaling) draagt bij tot lichamelijk en mentaal welzijn. Het vermindert onder andere stress gerelateerde klachten, angsten, rug- en hoofdpijnklachten
  • Lichaamshouding: Er wordt bij aanvang van het traject gekeken naar de lichaamshouding en indien nodig gecorrigeerd zonder manipulatie. Scheefstand van het lichaam of een verkeerde houding aannemen kan zorgen voor uiteenlopende klachten zoals blessures, hoofdpijn en fysieke en emotionele instabiliteit/klachten
  • Leef- en bewustwordingspatroon: Hoe staat u in het leven? Hoe reageert u op situaties? Wat doet u aan beweging? Spendeert u voldoende tijd buiten? Zorgt u voor u zelf of vooral voor anderen? Dit zijn allemaal vragen die gesteld worden bij aanvang van het traject.
   Coaching in uw leefpatroon en bewustwording van u zelf is een zeer belangrijk onderdeel van de dagbesteding en/of een traject om doelen te stellen in de persoonlijke ontwikkeling.

Sponsoren

Wings of Change
There are no products