Algemene informatie

Algemene informatie sociale huiskamer

Iedereen met een hulpvraag, met en zonder zorgindicatie, is welkom in de huiskamer; jong, oud, ziek of eenzaam. Kom gezellig langs voor een kopje koffie als je je tot ons project voelt aangetrokken.

We richten ons op onder andere:

– Kwetsbare mensen zonder zorgindicatie
– Eenzame mensen
– Ontlasten van mantelzorgers van niet geïndiceerde deelnemers
– Mensen met een lichte fysieke aandoening
– Mensen met een lichte psychische aandoening
– (ex) Kankerpatiënten

Om aandacht en kwaliteit te waarborgen biedt de Huiskamer plaats voor maximaal 12 deelnemers per dagdeel.

Doel Sociale Huiskamer

  • Er wordt gezorgd voor meer zelfredzaamheid van omliggende inwoners doordat er niet direct een beroep hoeft worden gedaan op professionele zorg
  • Ontlast mantelzorgers
  • De samenwerking binnen het Sociaal Domein wordt verbeterd en daardoor vergroot
  • Betere signalering én communicatie tussen diverse partijen binnen het Sociaal Domein: Dit zorg onder andere voor het bevorderen van preventie
  • De Huiskamer verricht een sociale functie in de omgeving tegen onder andere vereenzaming, helpt het netwerk van de deelnemer te vergroten, werkt preventief, stimuleert participatie, vermenging van doelgroepen en zorg voor elkaar: Samen met elkaar voor elkaar!

Intake

Omdat we goed in beeld willen krijgen welke mensen gebruik gaan maken van de huiskamer wordt er een korte intake afgenomen door de coördinator van de Huiskamer wanneer iemand voor de eerste keer komt. Deze intake maakt voor ons ook duidelijk of er behoefte is aan extra zorg of hulp, maar ook of de juiste doelgroepen worden aangetrokken.

Vervoer

Wilt u graag komen maar heeft u geen vervoer, dat is geen probleem! Mail of bel ons even (minimaal een dag van tevoren) en we halen u graag op binnen een straal van 10 km vanaf onze locatie. Onze bus is helaas niet geschikt voor rolstoelvervoer.

Voortbestaan Sociale Huiskamer afhankelijk van uw gift!

Met elkaar zorgen we voor structurele openstelling van de Huiskamer en het organiseren van activiteiten. Dit gaan we, naast de coördinator, doen met vele  vrijwilligers.

‘Onze eigen doelgroepen’ met een zorgindicatie die al op het terrein aanwezig zijn gaan de vrijwilligers assisteren. Dit zorgt ervoor dat iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen en we krijgen een mooie vermenging van diverse doelgroepen. We hebben namelijk al ervaren dat eigenlijk iedereen wel voor een ander wil en kan zorgen. Het geeft veel voldoening en energie! Zij zijn meer dan bereid om te helpen het kopje koffie te verzorgen of met iemand die rolstoelafhankelijk is een rondje te wandelen over het prachtige terrein! Zij kunnen tevens veel vertellen over de aanwezige roofvogels.

Ondersteuning diverse fondsen

Onlangs hebben diverse ondernemers maar ook fondsen de toezegging gedaan om De Sociale Huiskamer te ondersteunen met de inrichting van de Huiskamer en om het buitenterrein rolstoeltoegankelijk te maken:

Sponsoren

Wings of Change
There are no products