Conservatie van bedreigde roofvogelsoorten: Project Witruggieren

Stichting Wings of Change ondersteunt samen met Gauntlet Trust Conservation onder andere projecten van Vulpro voor Witruggieren in Zuid-Afrika. Witruggieren zijn geclassificeerd als ‘kritiek bedreigd’. Verse kadavers trekken gieren aan. Om te voorkomen dat deze illegale activiteit opvalt bij wild rangers worden de kadavers vergiftigd wat de dood betekent van vele gieren. Het aantal gieren loopt hierdoor schrikbarend snel terug.   Met de bouw van de juiste volières, die een veilige omgeving biedt voor geredde gieren* om te broeden wordt het bedreigde gierenbestand aangevuld. Stichting Wings of Change start daarnaast in Nederland tezamen met Gauntlet in Engeland een broedprogramma.   Verder ondersteunt Wings of Change projecten in Afrika in het opsporen van pas geboren Witruggieren in het wild. De gieren worden geringd en krijgen een medische gezondheidscontrole om in beeld te kunnen brengen en blijven houden of het aantal Witruggieren niet terugloopt.   Wings of Change gaat niet alleen de samenwerking aan met partijen die zich alleen bezig houden met bedreigde giersoorten, maar ook met diverse andere partijen die zich bezig houden met conservatie van bijvoorbeeld  de kritiek bedreigde neushoorns en olifanten. Alles is verbonden met elkaar (helaas door de stroperij) en wij gaan daarom juist de verbinding met elkaar aan. Immers: Samen met elkaar bereik je meer!    

Doel Project Gieren & Roofvogel conservatie project

Vanuit Stichting Wings of Change bijdragen aan het beschermen en behoud van gieren in het wild. Door middel van educatie, conservatie en kweekprogramma’s de aantallen van wilde bedreigde gieren en roofvogels weer in een stijgende lijn te krijgen.

 Hoe

 • Door actief te participeren in projecten ter plaatse in Afrika bij de wilde vogels om samen met onze cliënten nestplaatsen te creëren, lokale bevolking te informeren en (veld-) onderzoek te doen naar deze bedreigde dieren.
 • Het kweken van bedreigde gieren en roofvogels in gevangenschap om later geboren vogels weer samen met onze lokale contacten uit te kunnen zetten in het wild.
 • Mensen doormiddel van natuurbeleving en educatie (lezingen/demonstraties/workshops) te ‘’triggeren’’ om mee te helpen aan de bescherming en het behoud van deze kritiek bedreigde dieren.

Beoogde resultaten 

 • Opzetten van een kweekprogramma van deze kritisch bedreigde soorten.
 • Jaarlijks eigen gekweekte dieren naar hun moederland te brengen en uit te wennen.
 • Mogelijkheid voor meerdere conservatie reizen met cliënten en donateurs/vrijwilligers naar het land van herkomst
 • Een aanzienlijk verschil te maken in de stijging van de aantallen van bedreigde roofvogels en gieren

 Wat is er nodig om op korte termijn te starten

 •  Fondsenwerving: Gezamenlijk met o.a. Vulpro en Gauntlet Conservation Trust
 • ‘Losse’ gieren** om te koppelen om zo een gezonde broedkolonie in gevangenschap op te zetten
 • Materialen om geschikte broed volières voor de kweekkolonies te realiseren
 • Mogelijkheid voor een conservatie reis met zorgcliënten en donateurs

Lange termijn visie:

 •  Bouwen broed volières die voldoen aan de eisen van de specifieke soort
 • Nationale en internationale bekendheid en zichtbaarheid krijgen door middel van:
 • (Social) media
 • Openbare educatieve roofvogeldemonstraties op eigen locatie
 • Beschikbaar stellen van leskisten aan scholen welke na inlevering en actievoering van de leerlingen wordt afgesloten met een bezoek aan Wings of Change (zie project Wings natuurbeleving en educatie).
 • Contact leggen met Universiteit Wageningen voor meer research, eventueel in samenwerking met studenten.
 • Mogelijkheid voor jaarlijkse conservatie reizen naar het land van herkomst gieren met cliënten en/of donateurs
 • Folders verspreiding
 • Samenwerkingen met meerdere roofvogelhouders en dierentuinen zowel nationaal als internationaal
 • Doorlopende fondswerving
U kunt het project Witruggieren financieel ondersteunen door een bedrag (periodiek of eenmalig) te doneren, een vogel te adopteren of door een gift in onze shop aan te schaffen. * Dit betreft Rescuebirds: Gieren die gewond of vergiftigd zijn aangetroffen en niet terug kunnen worden geplaatst in het wild. ** Dit betreft in gevangenschap geboren gieren die in de handel terecht zijn gekomen. In tegenstelling tot niet kritiek bedreigde soorten is het wel toegestaan om met kritiek bedreigde giersoorten te kweken om deze later uit te kunnen zetten in het gebied waar zij van nature voorkomen om de populatie te helpen herstellen. Dit kan alleen maar gedaan worden onder strenge voorwaarden en in de juiste omstandigheden.
Persoonlijke info

Factuurgegevens

Totaalbedrag: €5 One Time