Roofvogelopvang

Stichting Wings of Change heeft sinds 2017 een ontheffing van RVO voor het opvangen van in het wild gevonden roofvogels en uilen. Wij hebben alle faciliteiten en expertise om de roofvogels een goede opvang en verzorging te geven zodat zij weer snel in het wild kunnen worden uitgezet.

Roofvogelopvang en de 5 vrijheden van Brambell

Naast opvang uit het wild vangen we ook verwaarloosde roofvogels en uilen op welke in gevangenschap geboren zijn. Het aantal van deze vogels stijgt, omdat er sprak is van een mentaliteitsverandering onder roofvogelhouders en door strengere controles door overheidsinstanties. Met regelmaat worden er roofvogels en uilen aangetroffen welke onder dieronwaardige omstandigheden worden gehouden. Daarnaast komen steeds vaker particulieren bij ons met de vraag of zij hun roofvogel of uil aan ons kunnen overdragen, omdat zij zelf het dier niet van de juiste benodigde zorg kunnen voorzien.

Vogels welke in gevangenschap zijn geboren kunnen niet worden uitgezet in de natuur. Wij zouden ons dan schuldig maken aan faunavervalsing.

De roofvogels en uilen welke wij in gevangenschap houden, houden wij conform de huidige richtlijnen van de overheid en de Wet Dieren. Wij toetsen het welzijn van onze dieren aan de hand van de vijf vrijheden van Brambell, dat wil zeggen:
1. Vrij van dorst, honger en onjuiste voeding
2. Vrij van fysiek en thermaal ongerief
3. Vrij van pijn, verwonding en ziektes
4. Vrij van angst en chronische stress
5. Vrij om zijn natuurlijk gedrag te vertonen

Als er een roofvogel bij ons binnen komt werken we met het volgende stappenplan:

– Intake
– Medische check, zo nodig overleg met onze roofvogelarts Drs A.A. Oranje
– We maken een behandelplan en revalidatie plan
– Zo nodig plaatsen we de vogel in quarantaine in een afgesloten ruime volière waarbij we eventueel gebruik maken van een klimaatkast
– Na de quarantaineperiode komt de vogel in een ruime volière om verder te revalideren
– Als de roofvogel volledig gerevalideerd is en hij kan zelfstandig overleven in de vrije natuur plaatsen we hem terug.

Wat kunt u doen?

Steun ons door een vogel te adopteren en volg het volledige proces!

Wat kunt u doen als u een verlaten of gewonde roofvogel aantreft:

  • Vindt u in omgeving West-Friesland een roofvogel ondervoed en/of gewond? Bel onze Roofvogelambulance085-1302499.
  • Treft u buiten omgeving West-Friesland een gewonde en/of ondervoede roofvogel aan? Meld dit dan bij de Dierenambulance bij u in de buurt. Zij zorgen ervoor dat de roofvogel en/of uil bij ons wordt gebracht of door ons wordt opgehaald, óf dat zij in de juiste opvang terecht komt.
  • Treft u een (jonge) uil aan op de grond? Dit is vaak in het voorjaar het geval wanneer de takkelingen (jonge uilen) gaan leren vliegen. Vaak zijn zij niet ver van het nest vandaan. Wacht even af of de ouders nog in de buurt zijn en grijp niet direct zelf in! Mocht u twijfelen en/of het duurt erg lang dat de ouders in beeld komen, neem dan contact op met de Dierenambulance of met onze Roofvogelambulance.

Sponsoren

Wings of Change
There are no products